CZYM SĄ DUCHOWEPORADY.PL?

Duchoweporady.pl są wirtualnym agregatorem wiedzy w zakresie duchowości chrześcijańskiej oraz szeroko rozumianej psychologii. W tym miejscu rzeczywistość nadprzyrodzona, z zasobem wiedzy dojrzałej i aktualnej na przeciągu wieków, spotyka się z nowoczesną nauką. Z kolei rodząca się synteza ma służyć pomocą w rozwoju, wręcz odbudowywaniu człowieka. Pod tym względem omawiane dziedziny łączy wspólne dążenie.

Praca nad koncepcją projektu ma zadanie świadczyć o tym, że wiara chrześcijańska może zgodnie funkcjonować w umyśle współczesnego człowieka.

Edukacja dla duszy

Myślą przewodnią projektu jest nauczanie Świętego Jana Pawła II o wzajemnej relacji wiary duchowej oraz rozumu. Wymiar intelektualny i filozoficzny jest kluczowym momentem w celu poznania i racjonalnego zrozumienia jednej prawdy absolutnej w XXI wieku.

Dzisiaj w społeczeństwie mamy aż tak przeogromny wybór {wszystkiego}, że zatraciliśmy jednoznaczne pojęcie prawdy, a szczęście i radość w życiu codziennym często mylimy z przyjemnościami zmysłowymi. Na przykładzie nauki psychologii, w szczególności logoterapii Viktora Frankla, rozwijamy pogląd, że wymiar duchowy jest integralną częścią każdego człowieka.

Poznając swoją serce w pełni objawienia ducha Bożego, człowiek może uświadomić sens swojej egzystencji oraz rozwijać się na co dzień w pełni swojej ludzkiej godności.

Motywatory wiedzy

Z taką misją i za pomocą współpracujących źródeł, w agregatorze przekazujemy wiedzę osób, którzy są do tego powołani. Autorami oryginalnych treści są duszpasterze chrześcijańscy, święci oraz mistycy, także naukowcy, psycholodzy. Dzisiaj, w rozproszonym i często fałszywym świecie informacyjnym, chcemy dotrzeć do Ciebie z tematem prawdziwych wartości duchowych.

Nadprzyrodzona sfera sacrum, w postaci Boga osobowego, przynosi dla ludzkości pokarm duchowy na przeciągu wielu tysiącleci od początku dziejów. Chrześcijaństwo wciąż oferuje niezmienny i stabilny fundament życiowy dla dowolnej rzeczywistości {subiektywnej, zmiennej i niepewnej}, formującej się w społeczeństwie bądź w poszczególnej głowie ludzkiej.

Krótkie motywatory mają służyć swoistą kotwicą bądź kompasem, czyli pomocą w podróży życia dla odkrywania talentów duchowych oraz wiedzy psychologiczno-naukowej o człowieku.

Nawołanie do wspólnoty

Tak naprawdę w dzisiejszym społeczeństwie (abstrahując od przypadków zaburzeń potrzebujących pomocy psychologicznej), poczucie osamotnienia, depresji czy strachu jest zjawiskiem powszechnie narastającym, aczkolwiek często maskowanym i niewidzialnym.

Pragniemy stanowczo donieść przeświadczenie, że prawidłowy i bezpieczny rozwój duchowy powinien odbywać się w osobistej relacji z najbliższą wspólnotą katolicką w Twoim otoczeniu, przy wykorzystywaniu zbawiennych narzędzi, które przyniósł dla świata żywy Chrystus. W gruncie rzeczy są to instrumenty niezmienne od swych podstaw i kształtowane przez Kościół Rzymsko-Katolicki od ponad 2000 lat w świetle pełnego objawienia Bożego.

Sakramenty, Eucharystia, Pismo Święte, różaniec od Przenajświętszej Maryi Panny, przede wszystkim modlitwa oraz rachunek sumienia.

Stanowi to jedną całość, która pozwoli spojrzeć w głąb własnej duszy oraz odnaleźć wolność i pokój. Wiemy na pewno, że Bóg Cię kocha!

Jakie są owoce pochodzące od Boga, w Piśmie Świętym mówi św. Paweł:

Owocem zaś Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierp­liwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowa­nie.

Ga 5,22n.


DLA KLUBOWICZÓW

Chcesz zgłębiać temat wiary i psychologii?

Anonse książkowe – wyszukane myśli.
Wideo edukacyjne – transkrypcje tekstów.
Streszczona treść – wiedza na talerzu.
Pomóż świadczyć - Poleć znajomym!

Jak WIARA w Boga przyczynia się do wzrostu Osoby? [ankieta]

X