POLITYKA PRYWATNOŚCI serwisu www.duchoweporady.pl

1. Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług dostarczanych poprzez Serwis. 

2. Administratorem danych osobowych jest:

Firma (prowadząca działalność gospodarczą): BookTarget, NIP: 5262291521, REGON: 521636252, adres: ul. Elektoralna 13/121, 00-137 Warszawa, Polska; Adres poczty elektronicznej: info@duchoweporady.pl

3. Szanujemy prawo do prywatności oraz dbamy o bezpieczeństwo danych.

W tym celu w Serwisie używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL), wtyczka Wordfence Security oraz wszelkie zabezpieczenia serwerów hostingu (AntySPAM, AntyDDoS, Antywirus, WAF), które zapewnia dostawca: dhosting.pl Sp. z o. o. z siedzibą w Polsce.

4. Serwis realizuje swoje usługi oraz funkcje, także przez pozyskiwanie informacji o użytkownikach w następujący sposób: 

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje

b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz Polityka plików “cookies”]

5. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza:

Podstawowym celem jest świadczenie usługi prowadzonej przez serwis oraz realizacja procesu obsługi, które wynikają z funkcji formularza.

a) Rejestrujemy adres email, aby wysłać newsletter oraz w celu przesyłania odpowiedzi na zgłaszane informacje.

b) Zapisujemy podane w formularzu imię własne (bez nazwiska), aby spersonalizować newsletter (tzn. zwracamy się do Ciebie po imieniu podczas wysyłania wiadomości).

c) Adresy email mogą być wykorzystywane także w celu marketingu bezpośredniego oferowanych usług.

d) W Serwisie są dostępne formularze ankiet w postaci sondaży. Dane osobiste w tym zakresie są rejestrowane i przetwarzane wyłącznie do celów statystyki zagregowanej. Robimy to w celu badawczym, aby lepiej poznać ogólne audytorium serwisu oraz dopasować publikowane treści do zainteresowań ogółu czytelników.

e) Dane z formularzy ankiet są także wykorzystywane w celu prezentacji oraz analizy analityki zbiorczej w Serwisie. Sam fakt wypełnienia ankiety przez Użytkownika służy celom marketingowym oraz handlowym na współpracujących serwisach.

6. Odbiorcy danych

Europejskie przepisy o ochronie danych nakładają obowiązek traktowania ochrony danych dotyczących mieszkańców Europy przesyłanych poza obszar Unii Europejskiej z taką samą dbałością jakby były w Europie. W serwisie starannie dobieramy partnerów, którzy przestrzegają politykę bezpieczeństwa danych osobowych według międzynarodowych standardów w krajach, gdzie dane osobowe są odpowiednio chronione (uwzględniając m.in. Tarczę Prywatności pomiędzy Unią Europejską or. EU – a Stanami Zjednoczonymi or. US; także najnowsze porozumienie zawarte 25 marca 2022 pomiędzy EU oraz US, dotyczące prywatności przekazywanie danych trans-atlantyckich: Trans-Atlantic Data Privacy Framework).

Serwis prowadzi realizację usług za pomocą podmiotów zewnętrznych – operatorów serwisu – takich jak wymienieni poniżej dostawcy usług technicznych.

a) Realizację usługi newsletteru prowadzi operator serwisu MailerLite Limited, z siedzibą: Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Irlandia. Patrz Polityka Prywatności (jęz. angielski)

Newsletter dotyczy usług, które Ci świadczymy oraz wysyła się wyłącznie do osób, którzy potwierdzili subskrypcję.

b) Obsługę techniczną ankiet dla realizacji sondaży prowadzi dostawca pod nazwą WPForms, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych (or. US). Patrz Polityka Prywatności (jęz. angielski)

Zwracamy szczególną uwagę na ochronę danych osobowych, według ustawy RODO od 25 maja 2018 roku  (Rozporządzenie ochrony danych osobowych, or. GDPR), ze względu na szczególną kategorię danych dostarczanych w ankietach, takich jak przekonania religijne oraz światopoglądowe.

W przypadku ankiet w systemie WPForms są wyłączone opcje zbierania identyfikatorów cookie oraz adresów IP. Na bazie odpowiedzi Użytkownika tworzy się jedynie pojedyncze i anonimowe ID wpisu. Oprócz tego nie rejestrują się żadne inne dane osobowe. BookTarget, jako administrator danych osobowych, zarówno dostawca technologii, z własnej woli pośrednio czy bezpośrednio – nie mamy możliwości zidentyfikować podane dane z konkretną osobą fizyczną. Za wyjątkiem, jeśli osoba sama się do nas zgłosi z dobrowolnym podaniem więcej szczegółów – dla przykładu w celu odnalezienia ID wpisu (korzystając z prawa dostępu), z podaniem konkretnego czasu wypełnienia ankiety oraz z powtórnym zgłoszeniem danych odpowiedzi.

Wyłącznie zbiorcza statystyka z ankiet, dotycząca ogółu użytkowników bądź poszczególnych zagregowanych grup, jest udostępniana zainteresowanym uczestnikom badania w przypadku zgłoszenia oraz może być udostępniona dla współpracujących podmiotów bądź na współpracujących serwisach.

c) W celu realizacji usługi w Serwisie są zawarte linki przekierowujące do innych współpracujących stron internetowych. Takie strony internetowe również zbierają oraz przetwarzają dane osobowe, aczkolwiek działają niezależnie od Serwisu oraz posiadają własne polityki dotyczące prywatności. Starannie dobieramy wiarygodne strony www partnerów.

d) Artykuły w Serwisie w celu realizacji usługi, mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn (np. youtube.com, facebook.com) zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę. Witryny mogą zbierać informacje o tobie, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu oraz posiadają własne polityki dotyczące prywatności. Starannie dobieramy wiarygodne witryny partnerów.

e) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom lub organom uprawnionym jeśli jest to niezbędne na podstawie przepisów prawa.

7. Dane osobowe w Serwisie są zbierane i przetwarzane na podstawie dobrowolnej zgody wyrażanej przez Użytkownika, w momencie ostatecznego dostarczenia takich danych:

a) W przypadku subskrypcji, tzn. usługi świadczenia newsletteru – zgoda użytkownika wyraża się na zasadzie dodatkowego i świadomego potwierdzenia subskrypcji przez użytkownika (metoda or. „Double Opt-in”, dwuskładnikowe uwierzytelnianie). Także za pomocą dedykowanego tekstu wyświetlanego przy gromadzeniu danych – w stopce emaila z prośbą o potwierdzenie jest podana podstawowa informacja z linkiem przekierowującym do pełnej polityki prywatności.

b) W przypadku wypełnienia ankiety (sondażu) dobrowolna zgoda wyraża się poprzez obowiązkowe zaznaczenie dodatkowego pola or. “checkbox“. Także za pomocą dedykowanego tekstu wyświetlanego przy gromadzeniu danych – przy polu ”checkbox“ jest podana podstawowa informacja dotycząca zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych wraz z linkiem przekierowującym do pełnej polityki prywatności.

Zwracamy uwagę, że dane szczególnej kategorii dostarczanych w ankietach – przekonania religijne oraz światopoglądowe – w myśl ustawy RODO od 25 maja 2018 roku  (Rozporządzenie ochrony danych osobowych, or. GDPR), podlegają szczególnej ochronie. Zbieranie takich danych jest dozwolone m. in. pod warunkiem, jeśli osoba wyraziła na to jasną i świadomą zgodę.

c) Dane Osobowe w serwisie mogą być zbierane i przetwarzane także w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

8. Okres przechowywania danych

Dane są przechowywane przez okres niezbędny do świadczenia usługi na którą wyraził zgodę Użytkownik.

Użytkownik może w dowolnym momencie anulować subskrypcje newsletteru, oraz poprosić Administratora Danych o zawieszenie lub usunięcie danych.

9. Prawa

Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

Więcej szczegółów dotyczących gromadzenia lub przetwarzania Danych Osobowych można uzyskać od Administratora Danych w dowolnym momencie.

Kontakt z Administratorem danych osobowych, jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@duchoweporady.pl. W razie wątpliwości co do któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – prosimy o kontakt.

10. Zmiany niniejszej polityki prywatności

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności w dowolnym momencie przez powiadomienie swoich Użytkowników na tej stronie. Zaleca się, aby sprawdzać tę stronę często, zwracając uwagę na datę ostatniej modyfikacji wymienioną na dole. Jeśli Użytkownik sprzeciwia się dowolnej ze zmian w polityce, Użytkownik musi zaprzestać korzystania z usług Serwisu i może zażądać, aby Administrator Danych usunął jego Dane Osobowe. Jeśli nie zaznaczono inaczej, aktualna w danym momencie polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich Danych Osobowych Użytkowników, jakie posiada Administrator Danych.

Ostatnia zmiana: 23 lipca 2022

Pomóż świadczyć - Poleć znajomym!

Jak WIARA w Boga przyczynia się do wzrostu Osoby? [ankieta]

X