Terapia duszy.

Proponowany w tej książce rodzaj terapii bazuje na ewangeliach i czerpie z tradycji Filokalii – zbioru tekstów ojców pustyni „miłujących piękno i dobro”. Proces terapeutyczny nie sprowadza się tutaj jedynie do leczenia cierpień i zranień, ale opiera się na sztuce budowania relacji oraz odkrywania wewnętrznych zasobów i potencjałów. To właśnie dzięki nim możemy wejść na ścieżkę zdrowienia, a trudne doświadczenia postrzegać z perspektywy wiary. W konsekwencji prowadzi to do przemiany serca i życia w pełni.

Szeroko pojęta terapia jest sztuką opieki, która rozpoczyna się od ciała, dokonuje się przez jakość przyjęcia drugiej osoby, szacunek dla rzeczywistości egzystencjalnej, następnie odbywa się przez wzięcie pod uwagę wymiarów psychologicznych i duchowych. Zapomnienie o nich prowadzi do postaw niebezpiecznych, a wręcz szkodliwych, dla samego siebie i dla innych.

Philippe Dautais

To, co wyróżnia tę książkę spośród innych lektur o tematyce psychologiczno-terapeutycznej, to całościowe spojrzenie na człowieka, jako jedność ciała, duszy i ducha. Autor podkreśla kluczowe elementy, niezbędne w procesie wzrastania i powrotu do siebie. Opisuje m.in. ważną rolę: ciągłego szukania w sobie chęci życia, zaopiekowania się ciałem i oddechem, dbania o pragnienia i etykę. Ponadto wskazuje na kwestie budzenia świadomości i uważności na siebie i innych – m.in. poprzez uważne słuchanie. Philippe Dautais wskazuje przy tym rolę dystansu, którego według niego można nabrać dzięki spotkaniu ze swoim duchem lub, inaczej mówiąc, schodząc w głąb swojego serca.

Podobnie jak w górach, ten, który usiadł na pewnej wysokości, nie jest niepokojony hałasem i zgiełkiem miasta, tak ten, który wszedł do głębi swego serca, przestaje być niepokojony zmartwieniami i światowym zgiełkiem. To w tym właśnie znaczeniu ewangelie przypominają nam, że Chrystus wstąpił na górę, aby się modlić (Mt 14,23; Łk 6,12; Łk 9,28). Tak więc ten, kto pragnie zachować uważność, musi najpierw usadowić się na wysokości i stamtąd obserwować poruszenia swej duszy, zgodnie z tym, czego nauczał św. Jan Klimak (VII wiek): „Usiądź wysoko i patrz, a dowiesz się, jak, kiedy, skąd, ilu i jacy złodzieje wchodzą do twojej winnicy, by ukraść winogrona”.

Philippe Dautais

W skrócie:

  • książka, która pomaga obudzić w sobie pragnienie i radość życia,
  • całościowe spojrzenie na człowieka: ciało, duszę i ducha,
  • czerpanie z Ewangelii i tradycji filokalicznej – tj. poszukującej w człowieku pierwotnego piękna, zasymilowanego z „obrazem Boga”,
  • terapia oparta na zwróceniu się do własnego wnętrza, odkrycia w sobie ogromnego bogactwa, zyskania wewnętrznej jedności i mocy,
  • praktyczne wskazówki, jak odzyskać wewnętrzną równowagę i żyć pełnią.
Pomóż świadczyć - Poleć znajomym!