Fot. Nick Youngson, alphastockimages.com, picserver.org |CC BY-SA 3.0

Agregator cytuje wyszukane fragmenty (…), z artykułu opublikowanego pod adresem: mojapsychologia.pl (Autor: Daria Kaźmierczyk)

(…) Czy rzeczywiście coaching to hasła “wierz w siebie”, “możesz wszystko” czy “świat jest piękny” czy też coaching to kawałek starej dobrej psychologii?

MIT I: Coach wie najlepiej jaką ścieżką powinien podążać klient.

(…) Coach- podobnie jak psycholog i psychoterapeuta, nie podejmuje decyzji za pacjenta/klienta. Jest on osobą, która ma pewne narzędzia i wiedzę, którymi posługuje się we wspomaganiu nas w realizacji obranego przez nas celu, motywowaniu nas czy podtrzymywaniu tej motywacji.

Jednak pamiętajmy- idąc do coacha nie oczekujmy, że on wskaże drogę którą mamy iść, czy wyznaczy za nas cel!

MIT II: Klient osiągnie wszystko o czym marzy, jeśli tylko tego naprawdę chce!

(…) Coach wspiera oraz dokonuje analizy marzeń, celów czy planów RAZEM z klientem. Wspólnie analizują obrany cel przez klienta (…), planują podejmowane działania (…), ćwiczą umiejętności na przykład w symulowanych rozmowach (…) czy omawiają możliwe trudności na poszczególnych etapach realizacji celów.

MIT IV: Coaching może z powodzeniem zastąpić psychoterapię.

(…) Stowarzyszenie Coachingowe (ICF), również cytowane w wyżej wspomnianiej książce, jednoznacznie głosi, że coaching nie jest psychoterapią, nie pomoże on rozwiązać problemów o podłożu emocjonalnym, czy poznawczym, nie zajmuje się pomocą psychologiczną i nie leczy zaburzeń. 

(…) Książka, “Psychologia dla coachów” autorstwa Pana Macieja Świeży pozwala spojrzeć na coaching z innej perspektywy.

Pokazuje, że psychologia jest nie tylko koleżanką, ale starszą siostrą coachingu. 

Autor: Daria Kaźmierczyk

Pomóż świadczyć - Poleć znajomym!