Fot. ElisaRiva z Pixabay

Agregator cytuje wyszukane fragmenty (…), z artykułu opublikowanego pod adresem www.psychoblogia.com (Autor: Klaudia Pączkowska)

(…) jedna z ogólnie uznanych zasad w psychoterapii mówi o tym, że psychoterapeuci powinni powstrzymywać się od dawania rad.

Można wymienić szereg argumentów za tym, by od dawania rad raczej stronić:

Brak wystarczającej wiedzy. Terapeuta – zwłaszcza na początku psychoterapii – nie ma pełnego oglądu sytuacji, w której znalazł się klient. Ma do dyspozycji tylko wybrane dane, jakie do tej pory dostarczył klient. (…)

Zadanie terapeuty to umiejętne wyeksponowanie i wypunktowanie tych informacji. 

Brak gwarancji sukcesu. Psychoterapeuci nie mają szklanej kuli i nie wiedzą, jakie efekty będzie ostatecznie miało zasugerowane przez nich rozwiązanie. 

Ryzyko umacniania zależności. W psychoterapii docelowo chodzi o osiągnięcie przez klienta niezależności. By nauczył się on polegać na swoim osądzie, a na opinie innych patrzył z odpowiednim dystansem. 

Aby wyszedł z pułapki szukania „potwierdzenia” i pewności u innych.

Wzmacnianie problemu. Jeśli jest to brak wiary we własne kompetencji, brak zaufania do siebie i problem z wzięciem odpowiedzialności za własne wybory, to terapeuta, dając gotowe rady, wzmacnia u klienta niekorzystny obraz samego siebie i przekonanie, że „inni wiedzą lepiej”.

Subiektywizm terapeuty. Kiedy terapeutka daje radę, jest ona wypadkową jej osądów, a nie klienta.

Kwestia etyki. Mówienie ludziom z pozycji autorytetu, jak mają żyć, (…) . Stwarza pole do manipulacji i narusza prawo do autonomii klienta.  

Postawieni przed różnego rodzaju wyzwaniami pragniemy szybkich rozwiązań i gotowych instrukcji.

Pokładamy wtedy bardzo duże nadzieje w terapeucie i liczymy, że rozstrzygnie palący nas dylemat. Jednak psychoterapeuta nie wyda werdyktu (…)

Klient jest ekspertem od swojego życia: przeżył ze sobą całe swoje życia i zna siebie najlepiej.

Psychoterapeuci skupiają się przede wszystkim na odkrywaniu i eliminowaniu czynników, które utrudniają podjęcie decyzji oraz odnajdywaniu zasobów, które pomogą klientowi w realizacji określonego zamiaru. 

Najlepszym rozwiązaniem problemów klienta jest to, do którego on sam dojdzie.

(…) Czasem nasze własne przemyślenia nabierają mocy dopiero w ustach drugiej osoby.

Psychoterapia to kreatywny proces odkrywania przez klienta samego siebie.

Formułowanie specjalistycznych rad jest popularną praktyką w obszarze pomocy psychologicznej, jednak nie jest to kluczowy element psychoterapii.

Psychoterapeuci skupiają się nie na dawaniu rad, ale raczej na tym, by stworzyć bezpieczną, stymulującą autorefleksję przestrzeń, w której klient może odkryć potencjalne rozwiązania i odpowiedzi na nurtujące go pytania.   

Autor: Klaudia Pączkowska

Pomóż świadczyć - Poleć znajomym!