FOT. Max Pixel

Agregator cytuje wyszukane fragmenty (…). Autorzy i wydawcy oryginalnych  artykułów oraz nagrań wideo są wskazani jako źródła.

(…)

Miłość jest tym, co odróżnia nas od sztucznej inteligencji. Pomimo tego, co mogą przedstawiać filmy science fiction, mogę odpowiedzialnie stwierdzić, że sztuczna inteligencja nie może kochać. Ludzką przewagą nad sztuczną inteligencją są kreatywność i współczucie.

Kai-Fu LEE, Jeden z liderów chińskiego sektora internetowego. 

(…) pozostaje jedna rzecz, którą tylko ludzkie istoty są w stanie stworzyć i którą potrafią się dzielić: miłość, a ogólniej – współczucie, więzi i empatia.

(…)

We wszystkich (…) zawodach pojawią się doskonałe narzędzia sztucznej inteligencji, ale interfejs między człowiekiem a człowiekiem ma kluczowe znaczenie dla świadomości, że czujemy się słuchani i spotykamy się z troską, gdy przeżywamy ważne chwile w naszym życiu. We wszystkich tych dziedzinach wzrosną zarówno zatrudnienie, jak i jakość usług.

W ciągu następnych piętnastu lat sztuczna inteligencja będzie w stanie wykonać praktycznie wszystkie nasze rutynowe zadania lub prawie połowę naszej pracy. SI pokona nas w wykonywaniu wszystkich powtarzalnych zadań. Ale te zadania nie są tym, co czyni nas ludźmi. To, co czyni nas ludźmi, to miłość. Odczuwamy ją, gdy na przykład widzimy nasze nowo narodzone dziecko. Jedynie ludzie są zdolni kochać i umieć być kochanymi.

„To, co teraz wyjawię, aby przekazać ludzkości, również spotka się w świecie z brakiem zrozumienia i uprzedzeniem…

Istnieje niezwykle potężna siła, dla której, jak dotąd, nauka nie znalazła oficjalnego wytłumaczenia. Tą uniwersalną siłą jest MIŁOŚĆ.

Naukowcy, szukając jednolitej teorii Wszechświata, zapomnieli o najpotężniejszej, niewidzialnej sile…”

Albert Einstein

(…) Istnieją dwa podstawowe rodzaje więzi między ludźmi i korelatywne do nich dwie koncepcje miłości. Pierwsza, starożytna koncepcja, przekazana nam przez Platona, określa miłość słowem eros, koncepcja druga, którą ukazuje chrześcijaństwo, to miłość określona w języku greckim terminem agape. Istnieje więc eros i agape, dwa rodzaje miłości, które leżą u podstaw dwóch różnych więzi między ludźmi.

Eros platoński to miłość, która kocha to, co uważa za warte miłości. Jest to miłość emocjonalna.

(…) Kochasz coś, co sprawia ci przyjemność, z czym jest ci dobrze. Jest to miłość egocentryczna, ponieważ chodzi w niej wciąż o ciebie, o to, żeby tobie było przyjemnie obok Miłości tej (…).

W koncepcji chrześcijańskiej Bóg jest agape – miłością, która zstępuje ku człowiekowi i kocha to, co nie jest warte miłości. Jest to miłość spontaniczna, udzielająca się dlatego, że jest miłością. Agape to ogarniająca człowieka miłość bezinteresowna.

ks. Tadeusz Dejczer

Należy ją oczyszczać i przekształcać w miłość nadprzyrodzoną, tę, która w sposób istotny złączona jest z życiem łaski i zgodnie z Ewangelią oraz myślą św. Pawła stanowi odbicie miłości samego Boga. Ukazuje ją słynny tekst św. Pawła z Listu do Koryntian: 

“Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. [..] Nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; [..] wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję” 

(1 Kor 13, 4-7)

Taka miłość w greckim oryginale Listu określona jest terminem agape.

Agape to miłość stwórcza, miłość, która kocha nie dlatego, że jesteś wart miłości, tylko żebyś był jej wart.

Pomóż świadczyć - Poleć znajomym!