Pokój, który złagodził strach, przyniósł głęboką i trwałą radość.