Fot. Wikimedia Commons

Agregator cytuje wyszukane fragmenty (…), z artykułu opublikowanego pod adresem: kul.pl (Autor: Martyna Koszkało)

(..) pragnienie szczęścia ma charakter uniwersalny (..)

(…) filozofowie w różny sposób pojmowali szczęście, odnajdując je czy to w cnocie, czy to w przyjemnościach.

Augustyn stwierdza, że pierwszym warunkiem szczęścia jest posiadanie tego, czego się pragnie.

Jednak Augustyn wprowadza do powyższego warunku dodatkowy warunek (…) Grzesznik bowiem również żyje, jak chce, a nie można nazwać go szczęśliwym. (..) Pierwszy warunek szczęścia nie jest zatem wystarczający, by uznać kogoś za szczęśliwego, toteż Augustyn wprowadza warunek drugi:

szczęśliwy człowiek to ten, który pragnie prawdziwego dobra. Dobra wola byłaby zatem drugim koniecznym warunkiem szczęśliwości.

Przy tym oba warunki są przez Augustyna traktowane w sposób niejednakowy: czymś lepszym jest dla człowieka nie zaspakajać swoich pragnień i nie wybierać zła, niż zaspokoić pragnienia, ale wybierając zło. Drugi warunek szczęścia byłby zatem warunkiem nadrzędnym.

Szczęśliwym można nazwać jedynie kogoś, kto „ma wszystko, czego chce, a zło odrzuca”.

Augustyn dodaje przy tym, że konsekwencją obu warunków jest konieczność uznania warunku trzeciego

— jest nim nieśmiertelność podmiotu, który ma być szczęśliwy.

Element intelektualny w kontemplacji Boga przez człowieka jest oczywiście w koncepcji Augustyńskiej nadal zachowany, ale owa relacja jest wzbogacona o relację miłości i pragnienia. Relacja ta jest przy tym oparta na (dobrej) woli.

Autor: Martyna Koszkało

Pomóż świadczyć - Poleć znajomym!