Fot. episkopat.pl

Agregator cytuje wyszukane fragmenty (…), z wideo nagrania opublikowanego przez Domowy Kościół

Na nowo odkrywamy moc małżeńskiej rozmowy i cieszenia się swoją obecnością.

Chcesz na nowo nawiązać kontakt ze swoimi dziećmi?

..Radość życia odzyskałem..

W Domowym Kościele jesteśmy z pragnienia poszukiania wspólnoty.

Ruch Światło-Życie 

Dzielimy się radościami i trudami rodzicielstwa, znajdujemy wsparcie, zrozumienie i prawdziwych przyjaciół.

Domowy Kościół uczy nas wymagania od samego siebie.

Domowy Kościół jest na pewno dla małżeństw, które chcą być blisko siebie, bo to jest praca ze współmałżonkiem i uświęcanie czego nawzajem.

“Przymierze małżeńskie, przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury na dobro małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu”.

”KKK 1660 (Por. Sobór Watykański II, konst. Gaudium et spes, 48; KPK, kan. 1055, § 1).

Każdy przekaz ma formę. Najważniejsza jest treść.

www.duchoweporady.pl
Pomóż świadczyć - Poleć znajomym!