Niniejsza treść jest opracowaniem (…) oryginalnego artykułu za zgodą wydawcy Liturgia.pl (Autor: Tomasz Grabowski OP)

Zdaniem wielu duszpasterzy internetowe transmisje Mszy świętych, choć nie zastąpią uczestnictwa w liturgii, mogą pomóc w owocnym przeżyciu wyjątkowego czasu odosobnienia czy kwarantanny. – „Ciało jest naszym sprzymierzeńcem: możemy przez postawy i gesty zaangażować samych siebie w Eucharystię” – zachęca o. Tomasz Grabowski OP z Poznania.

(…) ten czas trzeba sobie dać; to jest czas, aby uspokoić swoje myśli, żeby uświadomić sobie, co wypełnia mój umysł, moje serce i uczucia; żeby zatrzymać się, wyłączyć różnego rodzaju „przeszkadzajki”. Aby można było zostać z tym, co mam w sobie – po to, żeby skierować się do Chrystusa, z tym wszystkim, co jest we mnie.

(…) Dobrze jest przygotować przestrzeń wokół siebie: krzyż, święty obraz, może obrus, może świece: tak, aby ta przestrzeń, w której będziesz przeżywać Mszę świętą była specjalna – nie była przestrzenią codzienną, bo wydarzenie, w którym będziemy brać udział – mimo że w codzienności – zupełnie codziennym nie jest. Jest nie z tego świata: jest połączeniem Ofiary Syna Bożego i naszych wysiłków, naszych ofiar. To przenikanie się dwóch światów. Aby to się wydarzyło, normalnie idziemy do kościoła, budujemy świątynie, aby one były specjalnym miejscem do składania ofiar. Teraz Twój dom musi się nim stać.

(…) wtedy, kiedy trzeba wstać – nie bój się wstać, kiedy trzeba uklęknąć – nie bój się klękać; chociaż może nie jest to coś, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, to właśnie ciało pozwala nam zaangażować się w to, w czym bierzemy udział. Ciało jest naszym sprzymierzeńcem: możemy przez te postawy, gesty zaangażować samych siebie w Eucharystię.

Gdy przychodzi moment Komunii i nie możesz jej przyjąć, bo jesteś po drugiej stronie ekranu – trzeba sobie uświadomić, że Kościół rozpoznał prawdę o Komunii duchowej. To znaczy, że jeżeli ktoś jest w łasce uświęcającej – tzn. mógłby przyjąć Komunię, ale jest jej pozbawiony – może mieć wiarę, że Bóg udzieli mu owoców Komunii duchowej, mimo że nie przyjmuje Ciała Pańskiego. Bóg nie jest ograniczony sakramentami i może dać nam to, co zazwyczaj daje nam w Eucharystii, bez jej pośrednictwa, tylko przez zjednoczenie się duchowe z Nim.

Dla tych, którzy nie są w stanie łaski uświęcającej, zawsze pozostaje Komunia pragnienia, czyli tęsknota, która staje się pomostem pomiędzy nami, a Panem Bogiem kiedy nie możemy przyjąć Komunii św., ponieważ jesteśmy w grzechu. Ale Bóg, który widzi naszą tęsknotę i pragnienie, po tym moście do nas przychodzi na swój własny sposób. Nie są to te same owoce Komunii świętej, ale z pewnością jest to jakiś rodzaj jedności z Bogiem według Jego miłosierdzia, Jego sprawiedliwości.

Po błogosławieństwie. Kiedy skończy się transmisja, nie ruszaj od razu do codziennych zadań, ale zostań jeszcze chwilę. Podziękuj, poproś, pomódl się – tak, żeby to wydarzenie otulić modlitwą, żeby to nie była transmisja meczu, po której odchodzi się sprzed telewizora, ale właśnie Mszy – spotkanie z Chrystusem, które możesz przedłużyć w swojej codzienności.

Autor: Tomasz Grabowski OP

Pomóż świadczyć - Poleć znajomym!