Fot. YouTube

Niniejsza treść jest opracowaniem (…) oryginalnego wideo oraz opisu za zgodą wydawcy Opactwo Benedyktynów w Tyńcu

W cyklu rekolekcji z Ewagriuszem Pontyjskim mamy okazję skupić się na demonach obżarstwa, nieczystości i chciwości. Kolejny odcinek rozpoczyna się od pewnej uwagi ojca Hiżyckiego, dotyczącej – jak sam mówi – „antropologii Ewagriusza z Pontu”.

Rzecz w tym, iż w człowieku istnieją określone władze; duszę wielu starożytnych dzieliło na część nierozumną, w tym na pożądliwą i gniewliwą, oraz na cześć rozumną.

Poprzednie odcinki dotyczyły części pożądliwej – wspominaliśmy o tym, iż pierwsze trzy ze „złych myśli” dotykają tej samej władzy w człowieku. Dziś zatem refleksją nad gniewem opat Szymon wprowadza nas w namysł nad naszą „gniewliwością”. Stąd przyszła kolej na orgé – „gniew”.


Dla porządku należy przypomnieć, iż siły działające w człowieku mogą zostać ukierunkowane źle lub dobrze; gniew skierowany przeciw grzechowi może doprowadzić człowieka do większej cnoty. W dzisiejszym odcinku rekolekcji portalu PSPO ojciec Hiżycki wyjaśnia, na czym polega poprawne i niepoprawne „użycie” gniewu.

Jednocześnie, w ramach podsumowania poprzednich etapów drogi śladem mądrości Pontyjczyka,

tyniecki opat przedstawia wizję świata, jaką nosi w sobie człowiek zraniony w pożądliwej części swojej duszy. W tym właśnie punkcie otwiera się droga dla kolejnych demonów.

Demon chciwości przekazuje nas demonowi gniewu

Autor wideo treści: Szymon Hiżycki OSB, autor opisu: Jacek Zelek

Pomóż świadczyć - Poleć znajomym!