Fot. pxfuel.com | CC0

Agregator cytuje wyszukane fragmenty (…), z artykułu opublikowanego pod adresem: mala-psychologia.eu (Autor: Małgorzata Delkowska)

Psycholodzy, badając moralność człowieka, wykorzystują zwykle teoretyczne dylematy moralne, w których badani zmuszeni są dokonać wyboru między dwoma etycznie niejednoznacznymi działaniami (Żylicz, 2010).

Czy wybór ten możemy jednak uznać za dobry predyktor realnego zachowania w przyszłości?  

Zdaniem Driesa H. Bostyna, Sybrena Sevenhanta i Arne Roetsa (2018) istnieje istotna różnica między tym, co deklarujemy, kiedy sytuację problemową rozważamy jedynie hipotetycznie, a naszymi działaniami, gdy stajemy się jej uczestnikami.

(…) Podstawowym pytaniem, a zarazem problemem tego rodzaju badań, jest przełożenie ich wyników na rzeczywiste sytuacje.

(…) Zależność między deklarowanymi działaniami a realnym postępowaniem ludzi w warunkach wyborów moralnych postanowili sprawdzić Dries H. Bostyn, Sybren Sevenhant i Arne Roets (2018).

(…) Badanie podzielone zostało na dwa etapy. W pierwszym z nich zadaniem 192 studentów z grupy badawczej było uzupełnienie obszernego kwestionariusza online. Zawierał on szereg dylematów moralnych (…).

W kolejnej fazie eksperymentu badani zostali zaproszeni do laboratorium, gdzie czekały na nich zamknięte w dwóch klatkach myszy oraz komputer, przy użyciu którego mieli oni podejmować decyzje. Osobom badanym powiedziano, że w ciągu 20 sekund muszą zdecydować, czy naciskając odpowiedni klawisz, zadają szok elektryczny (bolesny, ale nie śmiertelny) jednej myszy czy też zaniechają działania, tym samym rażąc prądem pięć myszy w drugiej klatce. 

(…) uczestnik eksperymentu może zaaplikować szok elektryczny pojedynczej myszy, by uchronić przed nim pięć pozostałych.

(…) badacze podkreślają widoczny i istotny rozdźwięk między decyzjami podjętymi “na papierze”, gdy nie musimy dalej żyć z konsekwencjami naszych zachowań, a rzeczywistymi sytuacjami, w których presja, aby działać “właściwie”, jest znacznie większa.

Analiza uzyskanych przez nich wyników wykazała istotne różnice między tym, co ludzie deklarują a tym, jak postępują naprawdę.

Autor: Małgorzata Delkowska

Pomóż świadczyć - Poleć znajomym!