Kiedy po ćwierć wieku życia zakonnego, dwudziestu latach kapłaństwa, z czego piętnaście to praca w charakterze psychologa,