Jezus powiedział do swoich uczniów: «Wy jesteście solą ziemi (...) Wy jesteście światłem świata."