Bóg Starego i Nowego Testamentu to ten sam Bóg. To nie oznacza, że nie ma różnic.