Każda próba znalezienia idealnych rozwiązań sytuacji problemowych w interakcji z dzieckiem jest z góry skazana na porażkę.