Ostatecznie w wierze chodzi o zaufanie Bogu. Zaufanie prowadzi do doświadczenia, a doświadczenie umacnia zaufanie.