Adam bowiem, chociaż był w raju, złamał Boże polecenie. Hiob zaś siedzący na gnoju zachował je.