Słuchajmy naszych emocji i przyjmijmy za nie odpowiedzialność: odpowiedzialność za własne emocje oznacza wolność.