Młodzi nie lubią „kazań”, chętnie natomiast słuchają opowiadań. Kaznodzieja apostolski, kapucyn, opowiada im zatem historię.