Fot. Wikimedia Commons | Ford Madox Brown (1821–1893)    

Niniejsza treść jest opracowaniem (…) oryginalnego artykułu za zgodą wydawcy egoless.pl

W koncepcji chrześcijańskiej Bóg jest agape – miłością, która zstępuje ku człowiekowi i kocha to, co nie jest warte miłości. Jest to miłość spontaniczna, udzielająca się dlatego, że jest miłością. Agape to ogarniająca człowieka miłość bezinteresowna.

ks. Tadeusz Dejczer

Eros platoński to miłość, która kocha to, co uważa za warte miłości. Jest to miłość emocjonalna.

Jeżeli ci ktoś czy coś odpowiada, na przykład ze względu na ładny, estetyczny wygląd, jeżeli jest ci miło z kimś czy z czymś być, coś mieć, to wszystko wynika jedynie z twoich czysto naturalnych uczuć i jest platońskim erosem. Kochasz coś, co sprawia ci przyjemność, z czym jest ci dobrze. Jest to miłość egocentryczna, ponieważ chodzi w niej wciąż o ciebie, o to, żeby tobie było przyjemnie obok Miłości tej.

Należy ją oczyszczać i przekształcać w miłość nadprzyrodzoną, tę, która w sposób istotny złączona jest z życiem łaski i zgodnie z Ewangelią oraz myślą św. Pawła stanowi odbicie miłości samego Boga. Ukazuje ją słynny tekst św. Pawła z Listu do Koryntian: 

“Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. [] Nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego; [] wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję” (1 Kor 13, 4-7). 

Taka miłość w greckim oryginale Listu określona jest terminem agape.

Autor: ks. Tadeusz Dejczer

Pomóż świadczyć - Poleć znajomym!