Kochaj Boga!

„Kochaj Boga i nie bój się być szczęśliwym” to pierwsza na polskim rynku wydawniczym książka opisująca codzienne ludzkie sprawy w perspektywie doświadczenia wiary i psychologii pozytywnej.

„Kochaj Boga i nie bój się być szczęśliwym” to pierwsza na polskim rynku wydawniczym książka opisująca codzienne ludzkie sprawy w perspektywie doświadczenia wiary i psychologii pozytywnej. Tym, co łączy te dwa rożne wymiary, jest człowiek oraz jego odwieczna tęsknota za dobrem i szczęściem. Autor zauważa, że wiara chrześcijańska nie tylko nie stoi w opozycji do radości życia, ale tak naprawdę pełniej do niej prowadzi, ukazując dalsze horyzonty. Zarówno osoby wierzące, jak i poszukujące znajdą w tej książce wiele praktycznych wskazówek oraz interesujących podpowiedzi.

Celem tej książki jest zaprezentowanie przestrzeni spotkania dwóch światów: psychologii pozytywnej i wiary. Choć mają one wiele cech wspólnych, jak troska o dobro i szczęście człowieka, to jednocześnie różnią się od siebie. Psychologia pozytywna opiera swoje twierdzenia na badaniach naukowych, a wiara formułuje je na podstawie Objawienia i Tradycji Kościoła. Wykorzystuję nie tylko wyniki najnowszych badań psychologii pozytywnej z zakresu wdzięczności, pozytywnych emocji, silnych stron osobowości, dobrostanu, ale również nawiązuję do wymiaru duchowości człowieka oraz mojego osobistego doświadczenia egzystencjalnego. Jestem głęboko przekonany, że duchowość i religijność wciąż mogą inspirować do poszukiwań naukowych, tak jak i wiedza może pozytywnie wspierać sferę sacrum w życiu człowieka. Precyzyjnie wyraził to św. Jan Paweł II w encyklice Fides et Ratio: „Wiara i rozum są jak dwa skrzydła, na których duch ludzki unosi się ku kontemplacji prawdy”.

br. Piotr Kwiatek OFMCap – doktor psychologii, kapłan i zakonnik. Wykłada psychologię komunikacji w Wyższym Seminarium Duchownym Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krakowie oraz interwencje pozytywne na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS – studia rekomendowane przez założyciela nurtu psychologii pozytywnej, prof. Martina E. P. Seligmana. Jest autorem książek „Kochaj Boga i nie bój się być szczęśliwym” oraz „Ucieszyć się życiem. Cztery okna wdzięczności” oraz „W świetle cienia. Trudności w drodze do szczęścia”.

Zapraszamy na stronę Autora: http://piotrkwiatek.com

Pomóż świadczyć - Poleć znajomym!