Fot. wydawnictwoznak.pl

Agregator cytuje wyszukane fragmenty (…), z książki wydanej przez wydawnictwoznak.pl

(…)

Wiara jest w gruncie rzeczy smutną koniecznością. Gdybyśmy mogli mieć wiedzę, nie potrzebowalibyśmy mieć wiary. Rzecz w tym, że nie możemy mieć wiedzy. Są rzeczy, które przerastają możliwości ludzkiego rozumu. Jest światło, które oślepia. Tak jest z Bogiem.

KS. JÓZEF TISCHNER (Jak żyć , 55-56)

(…) Kto chce zrozumieć naturę wiary religijnej, niech będzie przygotowany na spotkanie z prostotą. Trudność rozumienia nie polega bowiem na tym, że wiara jest złożona, a my prości, ale na tym, że my powikłani, a wiara prosta. (Zrozumieć własną wiarę , 6)

(…) Słowo “wiara“ odpowiada łacińskiemu fides, a fides wiąże się z fidelitas, które oznacza wierność. Fides nie jest więc ”wiarą w coś“, lecz ”wiarą w kogoś“, ściślej – wiernością wobec kogoś. (Myślenie według wartości , 380)

[Jakie będzie chrześcijaństwo przyszłości?] Po pierwsze, chrześcijanie będą musieli przemyśleć, co to znaczy “zło dobrem zwyciężaj”. 

Po drugie, Kościół musi na nowo przemyśleć problem władzy. To się już zresztą dokonuje. Co oznacza, że Pan Bóg jest władcą świata? Wszystkie teksty biblijne mówią, że królować to znaczy służyć. Do takiej “władzy” wzywa nas Chrystus. 

I po trzecie, jest wiele ciężarów życia, trzeba dążyć do tego, by ludzie byli szczęściem dla ludzi, a nie ciężarem nie do uniesienia. Ewangelia jest wielkim drogowskazem na drodze do tego celu. (Przekonać Pana Boga, 61-62)

Autorzy: ks. Józef Tischner, Wojciech Bonowicz, Alfabet duszy i ciała, Wydawnictwo Znak

Każdy przekaz ma formę. Najważniejsza jest treść.

www.duchoweporady.pl
Pomóż świadczyć - Poleć znajomym!